Registracija vozila

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 
FIZIČKA LICA

  • saobraćajna dozvola
  • važeća lična karta
  • prethodna polisa

Na tehničkom pregledu se obavlja tehnički pregled i dobija registracioni list, zatim se izdaje nova polisa, sledeći korak je uplata taksi za registraciju u pošti na osnovu zbirne uplatnice , nakon čega se izdaje registraciona nalepnica.
 
Za registraciju vozila čiji je vlasnik fičko lice neophodno je prisustvo tog lica prilikom produženja registracije tj. izdavanja registracione nalepnice.
 
PRAVNA LICA

  • saobraćajna dozvola
  • izvod iz APR
  • prethodna polisa
  • ovlašćenje na memorandumu firme

Na TD Marvel tehničkom pregledu se obavlja tehnički pregled i dobija registracioni list, zatim se izdaje nova polisa (potreban je pečat firme na sva 4 primerka polise), nakon čega pravno lice dobija zbirnu uplatnicu na osnovu koje  plaća troškove registracije (porez, komunalna taksa, nalepnice), a nama dostavlja original potvrde iz banke kao dokaz o izvršenom plaćanju, nakon čega se izdaje registraciona nalepnica.