Carinjenje

Prvi korak za vozila koje želite da uvezete preko naše špedicije je da vam napravimo primer procene carinskih troškova i time vam pokažemo po kom principu mi radimo.

Ukoliko nam predate sva potrebna dokumenta za carinjenje vozila, proces će trajati od 1-3 dana. Svaki uvoznik ima svoj način rada sa kojim mi pokušavamo da se uklopimo, naravno mi imamo isto tako prioritetne procedure po kojima trenutno poslujemo. Nadoknada za naše usluge neće zavisiti od količine vozila koje bi uvozili. Naša usluga podrazumeva potpunu predanost u vezi sa bilo kojim mogućim prekršajem uvoznika nastalom u procesu carinjenja. Nema sakrivenih troškova. Naša špedicija ima stalno prisustvo na ispostavi Veletržnica gde se carine polovna vozila, na ispostavi Dobanovci I Luci Beograd. Potpisivanjem ugovora o poslovno tehničkoj saradnji možemo početi saradnju sa vašom kompanijom.