Uvoz Polovnih Vozila

Procedura carinjenja vozila

TD Marvel poseduje carinske garancije za:

 • Konačno carinjenje
 • Propratnice
 • Izvoz
 • Reeksport

Parametri koji utiču na visinu osnovice za carinjenje polovnih automobila su:

 • Marka-tip vozila
 • Godina proizvodnje
 • Datum prve registracije
 • Kubikaža I snaga motora
 • Pređena kilometraža
 • Pogonsko gorivo
 • Broj vrata na vozilu

Carinska osnovica ili cena vozila određena ovim kriterijumom će biti uvećana

PDV 20% (carinska osnovica+troškovi prevoza+carina)

 • Kada priložite navedena dokumenta našoj špediciji, mi vam pomažemo u kompletiranju i popunjavanju svih potrebnih izjava, ovlašćenja i obrazaca.
 • Ino faktura ili Kupoprodajni Ugovor sa vlasnikom vozila
 • Saobraćajna dozvola
 • Servisna knjižica ili TIF (prijaviti na graničnom prelazu)
 • Euro 1 obrazac , potvrda o poreklu (EU carinska stopa 0 ili 12,5% ako nemate). Vozilo proizvedeno u EU ili Švajcarskoj
 • Očitavanje brojeva motora I šasije
 • Izvozna deklaracija ili exportni Dokumenat (EXW)
 • Kilometraža (prijaviti na graničnom prelazu)
 • Fizička lica Lična karta (kopija za carinsku proceduru)

Kada su dokumenta kompletirana počinjemo sa pripremom carinske deklaracije ili JCI - jedinstvene carinske isprave. Ovaj obrazac sadrži parametre iz dokumenata koje ste vi priložili. Kopije (koje mi pravimo) i orginale vaših dokumenata zajedno sa JCI predajemo carinarnici. U carinskom postupku dajemo objašnjenje za procenu koju smo mi izvršili i carina nam prihvata ili osporava. Ako osporava, tada branimo našu tezu prilaganjem dokaza (dokumenata, kalkulacija) koje posedujemo.

Naša misija se ogleda u tome da naši klijenti:
Plate carinu po najnižim carinskim stopama
Iskoriste sve zakonske povoljnosti za popuste
Edukuju se kako bi imali brzu I kvalitetnu saradnju