Kontakt

TD Marvel D.o.o
Drugovačka 23
11000 Beograd
Srbija

e-mail: tdmarvel@yahoo.com

Špedicija: +381 (0) 11 26 35 392

Tehnički pregled: +381 (0) 118467311

Tehnička ispravnost, pregled i izdavanje uverenja: +381 (0) 11 3281843

Direktor
Tatjana Miljušković