O Nama

TD Marvel je preduzeće osnovano 2003 godine. Porodični posao koji za osnivača ima Dragoljuba Lazića. Dragoljub Lazić ima 35 godina radnog iskustva na poslovima transporta, građevine i skladištenja. Terenski rad od 6 godina na poslovima niskogradnje u Iraku i centralnoj Africi. Ćerka Tatijana kao generalni direktor je nosilac licence carinskog agenta sa iskustvom od 20 godina carinjenja vozila i ostalih roba.

TD Marvel zapošljava 12 stalno zaposlenih na poslovima administracije, skladištenja i obezbeđenja, tehničkog pregleda.

Kancelarije kao I skladište je locirano uz međunarodni put E-75 Beograd- Šid. Prioritetna delatnost firme je carinjenje vozila.

Kompanija poseduje špeditersku licencu sa kojom zakonski može obavljati usluge carinjenja. TD Marvel vam nudi kompletnu uslugu carinskih usluga vezanih za uvoz, izvoz I tranzitni cargo koji je isporučen ili poslat bilo kojim tipom transporta.

Carinjenje uvozno izvoznog carga

Carinjenje komercijalnog, privatnog i diplomatskog carga

Konsultacije I praktična asistencija prilikom carinskog postupka

  • Preduzeće TD Marvel D.o.o
  • Datum Osnivanja; 10/09/2003
  • Broj Zaposlenih; 12
  • Tip Preduzeća; D.O.O
  • Registarski broj; 17494252
  • PDV broj; PIB 103053375
  • Dozvola za rad; Licenca za špediciju